Đóng

19/02/2016

Thủy điện Thoong Cót 2

Nhà máy thủy điện Thoong Cót 2 là một trong hai nhà máy hoàn thành đi vào hoạt động ổn định trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn 2010-2015. được xây dựng tại xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, hoàn thành vào tháng 8 năm 2013, hòa lưới phát điện, hỗ trợ phát triển kinh tế tại địa phương một cách hiệu quả.

By English:

Thoong Cot 2 hydropower plant is one of two factories completed and put into stable operation in Cao Bang province in the period of 2010-2015. It was built in Chi Vien commune, Trung Khanh district, Cao Bang province, completed in August 2013, harmonizing the electricity grid and supporting local economic development effectively

54f92ec87223967dcf32 77bc1f66438da7d3fe9c 07d7428c1d67f939a076 398cef10b3fb57a50eea 976cae92f27916274f68 02836adf3534d16a8825 3037bf5ce0b704e95da6 429210674c8ca8d2f19d ab7229d97532916cc823 c0e427467bad9ff3c6bc d649d81d87f663a83ae7 f71f4a8a1661f23fab70

IMG1 (13)

IMG_8921 IMG_8919 IMG_8912 img (24)

 

 

 

Đầu tư Related