Đóng

Giới thiệu-Introducing

Công ty TNHH Trường Minh là một doanh nghiệp hạch toán độc lập với phạm vi hoạt động trên cả nước, được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp giấy phép kinh doanh lần đầu vào ngày 04 tháng 02 năm 2002.

Đến nay, Công ty chúng tôi đã và đang hoạt động, phát triển ổn định về mọi mặt trong các lĩnh vực kinh doanh, sản xuất. Trong quá trình trưởng thành và phát triển, Công ty TNHH Trường Minh đã đạt được một số thành tựu, thực hiện nhiều công trình lớn trên khắp cả nước và tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá trong kinh doanh và điều hành sản xuất.

Với đội ngũ nhân viên 97 người có trình độ, nhiệt tình và năng động, sáng tạo trong công việc, Công ty chúng tôi đã từng bước đưa thương hiệu của mình vững mạnh trên khắp cả nước.

I/ THÔNG TIN CHUNG

 1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TRƯỜNG MINH
 2. Tên giao dịch đối ngoại: ETERNAL LIGHT COMPANY .,LTD
 3. Địa chỉ trụ sở: Số 9 ngõ 11, đường Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, HN.
 4. VP giao dịch: Tầng 21-Số 1 Phạm Huy Thông-Ngọc Khánh-Ba Đình-HN.
 5. Điện thoại: (+84) 024 3845.0666                Fax:(+84) 024 3845.1666
 6. Ngày thành lập: ngày 04 tháng 02 năm 2002.
 7. Vốn điều lệ: 250.000.000.000 VNĐ (Hai trăm năm mươi tỉ Việt Nam đồng).
 8. Cơ sở địa phương:

–  NHÀ MÁY CHẾ BIẾN VIÊN NÉN NHIÊN LIỆU VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ GỖ TRƯỜNG MINH- YÊN BÁI

Khu công nghiệp Phía Nam- xã Văn Tiến- tp Yên Bái- tỉnh Yên Bái

– NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN THOONG CÓT 2

Xã Chí viễn – Huyện Trùng Khánh – Tỉnh Cao Bằng

– NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN THÂN GIÁP

Xã Thân Giáp – Huyện Trùng Khánh – Tỉnh Cao Bằng

10.Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

 • Xây dựng các công trình thuỷ lợi, giao thông, dân dụng và công nghiệp
 • Xây dựng, chế tạo, lắp đặt các thiết bị xử lý môi trường;
 • Kinh doanh, xuất nhập khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ;
 • Xây dựng công trình thuỷ điện, điện gió, điện mặt trời; sản xuất, xây lắp điện; Kinh doanh điện năng.
 • Kinh doanh, khai thác, chế biến, xuất nhập khẩu khoáng sản (trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm)./.
 • Bán buôn máy móc, và phụ tùng thiết bị y tế.
 • Buôn bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng (máy móc, thiết bị)

II/ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty TNHH Trường Minh được thành lập ngày 04 tháng 02 năm 2002. Trong thời gian từ khi thành lập đến nay Công ty đã huy động mọi nguồn lực hiện có, tăng cường tiếp thị, tham gia đấu thầu và thi công nhiều công trình xây dựng và xử lý nước thải quy mô lớn trong và ngoài nước. Đồng thời, Công ty không ngừng đầu tư thêm nhiều thiết bị máy móc thi công hiện đại phù hợp với công nghệ mới, kỹ thuật mới có hiệu quả cao nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm. Hiện nay Công ty chúng tôi đang tham gia đầu tư các dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng và lắp đặt các trạm xử lý nước thải công nghiệp và bệnh viện, đầu tư dự án thủy điện, điện mặt trời có giá trị lớn….

Đến nay, Công ty TNHH Trường Minh đã có một đội ngũ kỹ sư, cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao được tuyển chọn kỹ, luôn tiếp thu những công nghệ tiên tiến.

Với uy tín và sự năng động nhạy bén với thị trường, Công ty TNHH Trường Minh đã ký được những hợp đồng kinh tế có giá trị lớn trong xây dựng dân dụng và giao thông, xử lý nước thải bệnh viện và công nghiệp, xử lý nước khử khoáng…..

Đối với công tác quản lý kinh tế tài chính, Công ty TNHH Trường Minh luôn có quan hệ tốt với hệ thống Ngân hàng và các tổ chức tài chính, luôn chủ động trong công tác huy động vốn cho sản xuất kinh doanh. Công tác này đã giúp cho doanh nghiệp luôn giữ được uy tín về chất lượng cũng như tiến độ thi công và đảm bảo được công việc ổn định cho doanh nghiệp.

Nhờ có thị trường ổn định, Công ty TNHH Trường Minh đã tạo được việc làm thường xuyên và tạo được thu nhập ổn định cho cán bộ và công nhân viên, xây dựng quỹ phúc lợi, thi đua khen thưởng, nhờ đó khuyến khích người lao động ngày càng gắn bó chung sức xây dựng Công ty ngày một vững mạnh.

BY ENGLISH:

Truong Minh Co., Ltd. is an independent accounting enterprise with a range of activities across the country, which is the Department of Planning and Investment of Ha Noi city granted the first business license on February 4, 2002.

Up to now, our company has been operating and developing steadily in all aspects of business and production. In the process of growth and development, Truong Minh Co., Ltd. has achieved a number of achievements, implemented many large projects across the country and accumulated a lot of valuable experience in business and production management.

With a staff of more than 100 people who are qualified, enthusiastic and dynamic, creative in their work, our company has gradually brought its brand strong throughout the country.

I. GENERAL INFORMATION

1. Business name: TRUONG MINH CO., LTD
2. External transaction name: ETERNAL LIGHT COMPANY., LTD
3. Address of head office: No. 9/ 11, Nguyen Quy Duc street, Thanh Xuan Bac Ward, Thanh Xuan district, Ha Noi.
4. Transaction Office: Floor 21-No. 1 Pham Huy Thong-Ngoc Khanh-Ba Dinh-HN.
5. Phone: (+84) 024 3845.0666 Fax: (+ 84) 024 3845.1666
6. Established date: February 4, 2002.
7. Chartered capital: VND 250,000,000,000 (Two hundred and fifty billion Vietnamese dongs).
8. Local facilities:

TRUONG MINH – YEN BAI WOOD PELLET AND WOOD PRODUCTS MANUFACTURING PLANT
Southern industrial zone – Van Tien commune – Yen Bai city – Yen Bai province

– THOONG COT 2 HYDRO POWER FACTORY

Chi Vien District – Trung Khanh District – Cao Bang Province

– THAN GIAP HYDRO POWER FACTORY

Than Giap Commune – Trung Khanh District – Cao Bang Province

10. Main business areas:

Construction of irrigation, transport, civil and industrial works
Construction, manufacturing and installation of environmental treatment equipment;
Trading, importing and exporting wood and wood products;
Construction of hydroelectric, wind and solar power projects; electricity production and construction; Business electricity.
Trading, exploiting, processing, importing and exporting minerals (except for minerals banned by the State).
Wholesale of medical equipment and spare parts.
Trading production materials, consumer materials (machinery and equipment)

II / PROCESS OF FORMATION AND DEVELOPMENT

Truong Minh Co., Ltd. was established on February 4, 2002.
In the time since its establishment, the Company has mobilized all existing resources, strengthened marketing, participated in bidding and construction of many large-scale domestic and foreign construction and treatment works.
At the same time, the company has continuously invested in many modern construction equipment and devices in accordance with new technologies, new techniques with high efficiency to increase labor productivity, improve production capacity and product quality.
Currently our company is involved in investment projects of civil and industrial construction, construction and installation of industrial and hospital wastewater treatment stations, investment in hydropower projects, solar power has big value….

Up to now, Truong Minh Co., Ltd. has had a team of highly skilled engineers, managers and technical workers carefully recruited, always absorbing advanced technologies.

With prestige and responsiveness to the market, Truong Minh Co., Ltd. has signed great value economic contracts in civil and transport construction, hospital and industrial wastewater treatment, treatment demineralization water …..

For financial and economic management, Truong Minh Co., Ltd always has good relationship with the system of banks and financial institutions, always proactive in mobilizing capital for production and business. This work has helped businesses keep their reputation for quality as well as construction progress and ensure stable jobs for businesses.

Thanks to the stable market, Truong Minh Co., Ltd has created regular jobs and created stable income for officials and employees, built welfare fund, emulation and reward, thereby encouraging people labor is increasingly engaged in building a stronger and stronger company.