Đóng

25/10/2016

Dự án điện mặt trời

Lĩnh vực điện mặt trời đã được chúng tôi quan tâm từ những năm 2010 nhưng đến nay mới thực sự triển khai đầu tư do những hạn chế về quy chế chính sách của nhà nước thời gian trước. Hiện chúng tôi đã triển khai công tác khảo sát, lựa chọn vị trí, địa điểm đầu tư có tính khả thi cao với nguồn nhiệt năng hàng năm thuộc xếp hạng lớn nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, dự án đã được nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm và ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư, tăng thêm tính khả thi và triển vọng hiệu quả cho dự án. Một số hình ảnh về khu vực đã được lựa chọn và được Sở Ban Ngành liên quan cùng đến đánh giá khảo sát và chấp thuận:

By English

Solar power field has been interested in us since 2010 but until now, it has been really implemented because of the limitations of the government’s policies and regulations in the past.

Currently, we have carried out the survey work, selecting the location and investment location which is highly feasible with the annual largest thermal energy source in Vietnam.

Besides, the project has been interested by Korean investors and signed an investment cooperation agreement, increasing the feasibility and effective prospects for the project.

Some pictures of the area have been selected and related by the Department of Industry and Department to assess and approve the survey:

Đầu tư Related