Đóng
TG 3

Thủy điện Thân Giáp

Là dự án năng lượng thứ 2 do Công ty chúng tôi làm Chủ đầu tư. Với kinh nghiệm đã […]

19/02/2017

solar_pv_works

Dự án điện mặt trời

Lĩnh vực điện mặt trời đã được chúng tôi quan tâm từ những năm 2010 nhưng đến nay mới thực […]

25/10/2016

Zalo_635634776121255226

Thủy điện Thoong Cót 2

Nhà máy thủy điện Thoong Cót 2 là một trong hai nhà máy hoàn thành đi vào hoạt động ổn […]

19/02/2016